poniedziałek, 11 lutego 2013

Achtung Panzer! - Heinz Guderian

Instytut Wydawniczy Erica, Okładka miękka, 375 s., Ocena 5,5/6
Achtung Panzer! to najważniejsza praca teoretyczna poświęcona broni pancernej. Jest to książka napisana na rozkaz przez Heinza Guderiana  wschodzącą gwiazdę niemieckiej armii, jaką niewątpliwie był on w drugiej połowie lat 30. XX wieku. Jest to także jedna z nielicznych pozycji, które niezmiennie są przytaczane od wielu lat we wszystkich możliwych tekstach dot. historii Reichswehry i Wehrmachtu.
Przez długi okres czasu praktycznie nie można było zapoznać się z tą pozycją, od zakończenia II wojny światowej książka nie była wznawiana w Niemczech, a pierwsze tłumaczenie na jęz. angielski miało miejsce dopiero w 1992r.
Książka powstała w 1937r. Guderianowi powierzono zadanie spisania rodzącej się wówczas teorii wojny pancernej. Zamiarem władz niemieckich było ukazanie na europejskim forum nowych wojsk pancernych, ich taktyki, skuteczności oraz możliwości wykorzystania.
Guderian wywiązał się z tej roli znakomicie, nie ograniczył się bowiem do prostego opisu, lecz zawarł w Achtung Panzer! własne przemyślenia.
Książka podzielona jest na 11 części (bo nawet trudno nazwać je rozdziałami). Poruszają one wszystkie niezbędne zagadnienia, żeby temat został dostatecznie omówiony. 
Sporo uwagi poświęcone jest okresowi I wojny światowej, czyli konfliktowi, który rozgrywał się z niespotykaną dotąd siłą na olbrzymim terenie. Wojna ta była także okazją do zastosowania nowego sprzętu i nowej technologii, co autor dokładnie omawia. Opisany jest rozwój i działanie czołgów, najważniejsze bitwy tego konfliktu.  
W kolejnych rozdziałach ciekawie omówione są m.in. zasady walki wojsk pancernych oraz ich współdziałanie z innymi typami broni. Poruszana jest także tematyka życia w wojskach pancernych. 
Bardzo ciekawy jest rozdział omawiający Traktat Wersalski i jego skutki (głównie finansowe i bardzo niekorzystne dla Niemiec), które zmusiły wojskowych do przeorganizowania dotychczasowych strategii i sposobów walk tak, żeby zmieścić się w niewielkim budżecie państwa. 
W książce brak niezrozumiałej, fachowej terminologii, która utrudniałaby lekturę. Książka napisana jest prostym językiem (choć momentami lekko trącącym myszką), bez nadmiernego epatowania wspaniałością niemieckich sil zbrojnych. Ba można się pokusić o stwierdzenie, że w niektórych momentach zawiera ukrytą krytykę wojskowości III Rzeszy. Treść wolna jest także od faszystowskiej ideologii i propagandy mimo, iż należy pamiętać, że powstała w 1937r., a więc w okresie będącym apogeum hitlerowskich Niemiec. 
Achtung Panzer! jest na tyle ważna i na tyle znana, że nie może obejść się bez niej żaden poważny badacz historii II wojny światowej.
Co ważne, przypisy (a jest ich bardzo duża liczba) znajdują się u dołu każdej strony, nie na końcu książki.
Ważnym dodatkiem są liczne zdjęcia i mapy.
Ciekawym uzupełnieniem jest bogata bibliografia, która osobom bardzo zainteresowanym tematyką pozwoli sięgnąć po inne pozycje.  

HEINZ GUDERIAN (1888-1954)  uczestnik I wojny światowej, po jej zakończeniu walczył jako oficer Freikorpsów w państwach bałtyckich, stale awansował w okresie Republiki Weimarskiej, ale jego kariera uległa wielkiemu przyśpieszeniu kiedy Hitler doszedł do władzy. Generałem został w 1935 r., a w kampanii wrześniowej i pierwszej fazie kampanii francuskiej dowodził korpusem pancernym, w drugiej fazie walk we Francji i w ZSRS pod jego dowództwem znajdowała się już grupa (armia) pancerna. Zwolniony przez Hitlera w 1941 r., po niepowodzeniu pod Moskwą, wrócił do armii w 1943 r. na bezpośredni rozkaz Führera najpierw jako Generalny Inspektor Broni Pancernej, a następnie szef OKH. Ponownie zwolniony ze stanowiska w marcu 1945 r., uwolniony od odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie w II wojnie światowej, zmarł w 1954 r. w RFN.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bez czytania będą usuwane komentarze zawierające spamy, linki do innych blogów. Mój blog, to nie słup ogłoszeniowy.