sobota, 17 grudnia 2011

Nagroda Warszawskiej Premiery Literackiej dla Janusza Tazbira

Wydawnictwo Iskry zaprasza na uroczysty wieczór promocyjny z okazji przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej Januszowi Tazbirowi   za książkę grudnia 2011 roku  OD SASA DO LASA
Prof. Janusz Tazbir  to polski historyk, badacz dziejów kultury staropolskiej oraz reformacji i kontrreformacji w Polsce, członek PAN.

Od sasa do lasa to zbiór artykułów i szkiców historycznych obejmujących trzy obszary badań profesora Janusza Tazbira.
Pierwszy to istniejący od dawna proceder tworzenia i wykorzystywania falsyfikatów historyczno-literackich – rzekomych pamiętników, listów i relacji. Na ogół były to dzieła historyków i pisarzy zafascynowanych przeszłością do tego stopnia, że podejmowali próby opisu przeważnie wymyślonych sytuacji w językowej i stylistycznej manierze Polaków z minionych epok. Cykl drugi obejmuje studia nad kulturą sarmacką poprzez analizę dorobku kronikarskiego i badawczego autorów takich jak: Jędrzej Kitowicz, Władysław Łoziński, Aleksander Brückner, Jan Stanisław Bystroń czy Stanisław Wasylewski. W trzeciej części książki profesor Tazbir przypomina biografie i dorobek swych ulubionych autorów, m.in. Jana Potockiego, Henryka Rzewuskiego, Józefa Korzeniowskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Dąbrowskiej.
Wnikliwa analiza, błyskotliwy styl i polemiczna pasja Autora nadaje prezentowanym tekstom, oprócz walorów poznawczych, cechy najwyższej jakości prac popularyzujących historię narodową.
 W programie:
- wręczenie nagrody Autorowi oraz dyplomu honorowego Wydawnictwu Iskry
- wygłoszenie laudacji - prof. Henryk Samsonowicz
- odczytanie fragmentów książki - Krzysztof Gosztyła
- rozmowa Autora z czytelnikami
Po spotkaniu prowadzona będzie sprzedaż książek w promocyjnej cenie.
 Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Iskry wręczy przewodniczący Jury ADAM POMORSKI
Laudację wygłosi prof. HENRYK SAMSONOWICZ
Fragmenty książki odczyta  KRZYSZTOF GOSZTYŁA
Poniedziałek 19 grudnia 2011 roku, godz. 19.00, Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24Wstęp wolny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bez czytania będą usuwane komentarze zawierające spamy, linki do innych blogów. Mój blog, to nie słup ogłoszeniowy.